sobatgmaing

Data Keluaran Oregon 2023

Data Keluaran Oregon 2023 : adalah sebuah hasil yang di rekap melalui Pengeluaran Oregon dan keluaran Oregon di saat jam tertentu. Seluruh hasil togel Oregon hari ini akan di update setiap hari. Sehingga para togel lovers dapat melihat hasil keluaran Oregon maupun pengeluaran Oregon di hari sebelum nya.

DATA KELUARAN OREGON

★彡[DATA OREGON DECEMBER 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON DecEMBER 2023
31 Dec 2023 01 PM 7199 Kerbau
10 AM 4300 Tikus
07 AM 3932 Monyet
04 AM 5028 Tikus
30 Dec 2023 01 PM 6501 Kelinci
10 AM 9367 Ayam
07 AM 3984 Naga
04 AM 0816 Tikus
29 Dec 2023 01 PM 4263 Kerbau
10 AM 9762 Harimau
07 AM 6103 Kerbau
04 AM 4377 Babi
28 Dec 2023 01 PM 0335 Ular
10 AM 1918 Anjing
07 AM 1140 Tikus
04 AM 2701 Kelinci
27 Dec 2023 01 PM 3748 Naga
10 AM 8076 Tikus
07 AM 0377 Babi
04 AM 2164 Tikus
26 Dec 2023 01 PM 8252 Tikus
10 AM 2030 Anjing
07 AM 2003 Kerbau
04 AM 0312 Naga
25 Dec 2023 01 PM 1504 Tikus
10 AM 2636 Naga
07 AM 5369 Kambing
04 AM 3794 Kuda
24 Dec 2023 01 PM 9123 Ular
10 AM 6825 Kelinci
07 AM 1255 Ayam
04 AM 6262 Harimau
23 Dec 2023 01 PM 9607 Ayam
10 AM 2968 Monyet
07 AM 5549 Kelinci
04 AM 4161 Kelinci
22 Dec 2023 01 PM 4324 Naga
10 AM 5929 Babi
07 AM 5466 Anjing
04 AM 1829 Babi
21 Dec 2023 01 PM 9299 Kerbau
10 AM 2216 Tikus
07 AM 7173 Kelinci
04 AM 7857 Kambing
20 Dec 2023 01 PM 1224 Naga
10 AM 7550 Harimau
07 AM 8835 Ular
04 AM 2723 Ular
19 Dec 2023 01 PM 3618 Anjing
10 AM 2358 Kuda
07 AM 7487 Kerbau
04 AM 4236 Naga
18 Dec 2023 01 PM 4524 Naga
10 AM 2938 Harimau
07 AM 6016 Tikus
04 AM 5303 Kerbau
17 Dec 2023 01 PM 2882 Kuda
10 AM 5415 Kerbau
07 AM 4519 Ayam
04 AM 5704 Tikus
16 Dec 2023 01 PM 3425 Kelinci
10 AM 8445 Kambing
07 AM 4032 Monyet
04 AM 6085 Kelinci
15 Dec 2023 01 PM 9959 Ular
10 AM 3418 Anjing
07 AM 7522 Kuda
04 AM 5925 Kelinci
14 Dec 2023 01 PM 4562 Harimau
10 AM 7898 Harimau
07 AM 7617 Babi
04 AM 0500 Tikus
13 Dec 2023 01 PM 5943 Ayam
10 AM 8473 Kelinci
07 AM 3603 Kerbau
04 AM 1808 Monyet
12 Dec 2023 01 PM 7078 Anjing
10 AM 6962 Harimau
07 AM 5812 Naga
04 AM 3497 Kelinci
11 Dec 2023 01 PM 7527 Kerbau
10 AM 7670 Kuda
07 AM 8081 Kambing
04 AM 5420 Monyet
10 Dec 2023 01 PM 5088 Tikus
10 AM 9032 Monyet
07 AM 5954 Anjing
04 AM 4517 Babi
09 Dec 2023 01 PM 6771 Ular
10 AM 2435 Ular
07 AM 1502 Harimau
04 AM 5617 Babi
08 Dec 2023 01 PM 1582 Kuda
10 AM 7676 Tikus
07 AM 1660 Naga
04 AM 3016 Tikus
07 Dec 2023 01 PM 4772 Naga
10 AM 2440 Tikus
07 AM 8726 Harimau
04 AM 7755 Ayam
06 Dec 2023 01 PM 2472 Naga
10 AM 0205 Babi
07 AM 9878 Anjing
04 AM 4364 Tikus
05 Dec 2023 01 PM 5749 Kelinci
10 AM 8412 Naga
07 AM 8497 Kelinci
04 AM 4412 Naga
04 Dec 2023 01 PM 7546 Kuda
10 AM 3622 Kuda
07 AM 4242 Anjing
04 AM 4410 Kuda
03 Dec 2023 01 PM 1489 Babi
10 AM 7942 Anjing
07 AM 8302 Harimau
04 AM 0980 Monyet
02 Dec 2023 01 PM 2679 Ayam
10 AM 9343 Ayam
07 AM 6169 Kambing
04 AM 5598 Harimau
01 Dec 2023 01 PM 0192 Monyet
10 AM 3158 Kuda
07 AM 9109 Kambing
04 AM 7105 Babi

★彡[DATA OREGON NOVEMBER 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON NOVEMBER 2023
30 Nov 2023 01 PM 2510 Kuda
10 AM 8960 Naga
07 AM 1613 Kelinci
04 AM 4655 Ayam
29 Nov 2023 01 PM 1642 Anjing
10 AM 4986 Harimau
07 AM 9345 Kambing
04 AM 6639 Kerbau
28 Nov 2023 01 PM 0223 Ular
10 AM 8450 Harimau
07 AM 6329 Babi
04 AM 7431 Ayam
27 Nov 2023 01 PM 3899 Kerbau
10 AM 7037 Kelinci
07 AM 8913 Kelinci
04 AM 3534 Kuda
26 Nov 2023 01 PM 2032 Monyet
10 AM 8572 Naga
07 AM 5889 Babi
04 AM 8577 Babi
25 Nov 2023 01 PM 6375 Kerbau
10 AM 4958 Kuda
07 AM 5656 Monyet
04 AM 2691 Ayam
24 Nov 2023 01 PM 2096 Naga
10 AM 4576 Tikus
07 AM 2566 Anjing
04 AM 9904 Tikus
23 Nov 2023 01 PM 8868 Monyet
10 AM 9977 Babi
07 AM 1560 Naga
04 AM 0411 Ular
22 Nov 2023 01 PM 6880 Monyet
10 AM 1991 Ayam
07 AM 4007 Ayam
04 AM 7962 Harimau
21 Nov 2023 01 PM 7177 Babi
10 AM 3657 Kambing
07 AM 1222 Kuda
04 AM 8758 Kuda
20 Nov 2023 01 PM 0902 Harimau
10 AM 8485 Kelinci
07 AM 3954 Anjing
04 AM 0439 Kerbau
19 Nov 2023 01 PM 4577 Babi
10 AM 4608 Monyet
07 AM 3139 Kerbau
04 AM 5457 Kambing
18 Nov 2023 01 PM 0715 Kerbau
10 AM 5343 Ayam
07 AM 0900 Tikus
04 AM 4004 Tikus
17 Nov 2023 01 PM 0143 Ayam
10 AM 3715 Kerbau
07 AM 1415 Kerbau
04 AM 7602 Harimau
16 Nov 2023 01 PM 5139 Kerbau
10 AM 8552 Tikus
07 AM 5486 Harimau
04 AM 1057 Kambing
15 Nov 2023 01 PM 0364 Tikus
10 AM 6306 Anjing
07 AM 5581 Kambing
04 AM 4440 Tikus
14 Nov 2023 01 PM 3389 Babi
10 AM 3055 Ayam
07 AM 4469 Kambing
04 AM 7888 Tikus
13 Nov 2023 01 PM 3913 Kelinci
10 AM 6342 Anjing
07 AM 8027 Kerbau
04 AM 2236 Naga
12 Nov 2023 01 PM 2756 Monyet
10 AM 0592 Monyet
07 AM 6586 Harimau
04 AM 6240 Tikus
11 Nov 2023 01 PM 0374 Harimau
10 AM 1571 Ular
07 AM 2745 Kambing
04 AM 6630 Anjing
10 Nov 2023 01 PM 3738 Harimau
10 AM 5419 Ayam
07 AM 4469 Kambing
04 AM 2920 Monyet
09 Nov 2023 01 PM 5462 Harimau
10 AM 7790 Anjing
07 AM 5051 Kerbau
04 AM 2815 Kerbau
08 Nov 2023 01 PM 7774 Harimau
10 AM 7141 Babi
07 AM 9462 Harimau
04 AM 0938 Harimau
07 Nov 2023 01 PM 2747 Ular
10 AM 1456 Monyet
07 AM 3338 Harimau
04 AM 3540 Tikus
06 Nov 2023 01 PM 4011 Ular
10 AM 8353 Babi
07 AM 4654 Harimau
04 AM 9626 Kerbau
05 Nov 2023 01 PM 6051 Kerbau
10 AM 1006 Anjing
07 AM 5590 Anjing
04 AM 6868 Monyet
04 Nov 2023 01 PM 7386 Harimau
10 AM 8089 Babi
07 AM 4141 Babi
04 AM 1368 Monyet
03 Nov 2023 01 PM 2747 Ular
10 AM 4184 Naga
07 AM 8409 Kambing
04 AM 7016 Tikus
02 Nov 2023 01 PM 1317 Babi
10 AM 9136 Naga
07 AM 7324 Naga
04 AM 9885 Kelinci
01 Nov 2023 01 PM 7027 Kerbau
10 AM 0248 Naga
07 AM 4093 Kambing
04 AM 0227 Kerbau

★彡[DATA OREGON OCTOBER 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON OKTOBER 2023
31 Oct 2023 12 PM 9442 Anjing
09 AM 7008 Monyet
06 AM 9773 Kelinci
03 AM 2506 Anjing
30 Oct 2023 12 PM 4087 Kerbau
09 AM 5128 Tikus
06 AM 3674 Harimau
03 AM 8269 Kambing
29 Oct 2023 12 PM 9094 Kuda
09 AM 7365 Babi
06 AM 0849 Kelinci
03 AM 3285 Kelinci
28 Oct 2023 12 PM 7481 Kambing
09 AM 3946 Kuda
06 AM 4843 Ayam
03 AM 5693 Kambing
27 Oct 2023 12 PM 8941 Babi
09 AM 5073 Kelinci
06 AM 2652 Tikus
03 AM 5151 Kerbau
26 Oct 2023 12 PM 2060 Naga
09 AM 0802 Harimau
06 AM 9253 Babi
03 AM 1942 Anjing
25 Oct 2023 12 PM 7589 Babi
09 AM 3566 Anjing
06 AM 4238 Harimau
03 AM 8171 Ular
24 Oct 2023 12 PM 7647 Ular
09 AM 6993 Kambing
06 AM 9403 Kerbau
03 AM 2161 Kelinci
23 Oct 2023 12 PM 8207 Ayam
09 AM 3231 Ayam
06 AM 3696 Naga
03 AM 6782 Kuda
22 Oct 2023 12 PM 7920 Monyet
09 AM 5168 Monyet
06 AM 0679 Ayam
03 AM 1801 Kelinci
21 Oct 2023 12 PM 7501 Kelinci
09 AM 8054 Anjing
06 AM 2630 Anjing
03 AM 5756 Monyet
20 Oct 2023 12 PM 7881 Kambing
09 AM 1007 Ayam
06 AM 2806 Anjing
03 AM 4195 Ular
19 Oct 2023 12 PM 2035 Ular
09 AM 5733 Kambing
06 AM 4121 Kambing
03 AM 7872 Naga
18 Oct 2023 12 PM 0923 Ular
09 AM 5566 Anjing
06 AM 3638 Harimau
03 AM 1735 Ular
17 Oct 2023 12 PM 7046 Kuda
09 AM 9684 Naga
06 AM 7243 Ayam
03 AM 0201 Kelinci
16 Oct 2023 12 PM 1614 Harimau
09 AM 4835 Ular
06 AM 1516 Tikus
03 AM 6307 Ayam
15 Oct 2023 12 PM 1792 Monyet
09 AM 8586 Harimau
06 AM 1170 Kuda
03 AM 1764 Tikus
14 Oct 2023 12 PM 0869 Kambing
09 AM 5746 Kuda
06 AM 9338 Harimau
03 AM 3307 Ayam
13 Oct 2023 12 PM 7485 Kelinci
09 AM 1718 Anjing
06 AM 4116 Tikus
03 AM 3363 Kerbau
12 Oct 2023 12 PM 4964 Tikus
09 AM 2133 Kambing
06 AM 0782 Kuda
03 AM 1132 Monyet
11 Oct 2023 12 PM 5738 Harimau
09 AM 5954 Anjing
06 AM 8584 Naga
03 AM 8171 Ular
10 Oct 2023 12 PM 3155 Ayam
09 AM 2933 Kambing
06 AM 3733 Kambing
03 AM 4989 Babi
09 Oct 2023 12 PM 2990 Anjing
09 AM 3861 Kelinci
06 AM 7462 Harimau
03 AM 0120 Monyet
08 Oct 2023 12 PM 4115 Kerbau
09 AM 2541 Babi
06 AM 3541 Babi
03 AM 3539 Kerbau
07 Oct 2023 12 PM 6896 Naga
09 AM 9899 Kerbau
06 AM 0493 Kambing
03 AM 3540 Tikus
06 Oct 2023 12 PM 9124 Naga
09 AM 9765 Babi
06 AM 2282 Kuda
03 AM 7509 Kambing
05 Oct 2023 12 PM 4126 Harimau
09 AM 7130 Anjing
06 AM 3526 Harimau
03 AM 5946 Kuda
04 Oct 2023 12 PM 5950 Harimau
09 AM 6539 Kerbau
06 AM 6340 Tikus
03 AM 1234 Kuda
03 Oct 2023 12 PM 1420 Monyet
09 AM 6176 Tikus
06 AM 5545 Kambing
03 AM 8915 Kerbau
02 Oct 2023 12 PM 4000 Tikus
09 AM 4416 Tikus
06 AM 5505 Babi
03 AM 0913 Kelinci
01 Oct 2023 12 PM 5851 Kerbau
09 AM 0286 Harimau
06 AM 7935 Ular
03 AM 4454 Anjing

★彡[DATA OREGON SEPTEMBER 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON SEPTEMBER 2023
30 Sep 2023 12 PM 1410 Kuda
09 AM 2663 Kerbau
06 AM 6613 Kelinci
03 AM 5993 Kambing
29 Sep 2023 12 PM 5848 Naga
09 AM 0694 Kuda
06 AM 8167 Ayam
03 AM 1374 Harimau
28 Sep 2023 12 PM 2918 Anjing
09 AM 0694 Kuda
06 AM 4573 Kelinci
03 AM 0785 Kelinci
27 Sep 2023 12 PM 5299 Kerbau
09 AM 6751 Kerbau
06 AM 9184 Naga
03 AM 1633 Kambing
26 Sep 2023 12 PM 5756 Monyet
09 AM 2277 Babi
06 AM 6876 Tikus
03 AM 2673 Kelinci
25 Sep 2023 12 PM 4297 Kelinci
09 AM 9073 Kelinci
06 AM 6851 Kerbau
03 AM 0298 Harimau
24 Sep 2023 12 PM 5542 Anjing
09 AM 8283 Ular
06 AM 1997 Kelinci
03 AM 1996 Naga
23 Sep 2023 12 PM 0953 Babi
09 AM 3728 Tikus
06 AM 6936 Naga
03 AM 5513 Kelinci
22 Sep 2023 12 PM 8041 Babi
09 AM 2569 Kambing
06 AM 5838 Harimau
03 AM 6547 Ular
21 Sep 2023 12 PM 0936 Naga
09 AM 0350 Harimau
06 AM 1566 Anjing
03 AM 6057 Kambing
20 Sep 2023 12 PM 1165 Babi
09 AM 2145 Kambing
06 AM 4430 Anjing
03 AM 4682 Kuda
19 Sep 2023 12 PM 3271 Ular
09 AM 3030 Anjing
06 AM 4905 Babi
03 AM 1624 Naga
18 Sep 2023 12 PM 9968 Monyet
09 AM 9632 Monyet
06 AM 1641 Babi
03 AM 6466 Anjing
17 Sep 2023 12 PM 9435 Ular
09 AM 0380 Monyet
06 AM 4435 Ular
03 AM 7088 Tikus
16 Sep 2023 12 PM 2418 Anjing
09 AM 0298 Harimau
06 AM 1813 Kelinci
03 AM 9155 Ayam
15 Sep 2023 12 PM 9421 Kambing
09 AM 0670 Kuda
06 AM 5795 Ular
03 AM 8372 Naga
14 Sep 2023 12 PM 9828 Tikus
09 AM 1577 Babi
06 AM 8838 Harimau
03 AM 0325 Kelinci
13 Sep 2023 12 PM 2508 Monyet
09 AM 7130 Anjing
06 AM 7451 Kerbau
03 AM 0545 Kambing
12 Sep 2023 12 PM 1510 Kuda
09 AM 8764 Tikus
06 AM 4277 Babi
03 AM 9449 Kelinci
11 Sep 2023 12 PM 6080 Monyet
09 AM 7385 Kelinci
06 AM 4660 Naga
03 AM 6451 Kerbau
10 Sep 2023 12 PM 8408 Monyet
09 AM 7036 Naga
06 AM 9119 Ayam
03 AM 7334 Kuda
09 Sep 2023 12 PM 3722 Kuda
09 AM 0016 Tikus
06 AM 8578 Anjing
03 AM 3365 Babi
08 Sep 2023 12 PM 5263 Kerbau
09 AM 5801 Kelinci
06 AM 3384 Naga
03 AM 2287 Kerbau
07 Sep 2023 12 PM 1271 Ular
09 AM 3634 Kuda
06 AM 6390 Anjing
03 AM 3924 Naga
06 Sep 2023 12 PM 3588 Tikus
09 AM 2426 Harimau
06 AM 8637 Kelinci
03 AM 5925 Kelinci
05 Sep 2023 12 PM 8517 Babi
09 AM 1281 Kambing
06 AM 5995 Ular
03 AM 0747 Ular
04 Sep 2023 12 PM 8016 Tikus
09 AM 4976 Tikus
06 AM 4916 Tikus
03 AM 8030 Anjing
03 Sep 2023 12 PM 3326 Harimau
09 AM 8394 Kuda
06 AM 2728 Tikus
03 AM 4188 Tikus
02 Sep 2023 12 PM 9225 Kelinci
09 AM 5621 Kambing
06 AM 0429 Babi
03 AM 9030 Anjing
01 Sep 2023 12 PM 9387 Kerbau
09 AM 8396 Naga
06 AM 4846 Kuda
03 AM 2171 Ular

★彡[DATA OREGON AGUSTUS 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON AGUSTUS 2023
31 Aug 2023 12 PM 9434 Kuda
09 AM 7430 Anjing
06 AM 5911 Ular
03 AM 3197 Kelinci
30 Aug 2023 12 PM 0085 Kelinci
09 AM 4746 Kuda
06 AM 3097 Kelinci
03 AM 8678 Anjing
29 Aug 2023 12 PM 1580 Monyet
09 AM 0216 Tikus
06 AM 9068 Monyet
03 AM 8149 Kelinci
28 Aug 2023 12 PM 5669 Kambing
09 AM 6824 Naga
06 AM 1831 Ayam
03 AM 3181 Kambing
27 Aug 2023 12 PM 0025 Kelinci
09 AM 8336 Naga
06 AM 5381 Kambing
03 AM 3430 Anjing
26 Aug 2023 12 PM 6087 Kerbau
09 AM 6534 Kuda
06 AM 4856 Monyet
03 AM 9003 Kerbau
25 Aug 2023 12 PM 6452 Tikus
09 AM 2051 Kerbau
06 AM 1364 Tikus
03 AM 1822 Kuda
24 Aug 2023 12 PM 3433 Kambing
09 AM 6734 Kuda
06 AM 4268 Monyet
03 AM 3715 Kerbau
23 Aug 2023 12 PM 3308 Monyet
09 AM 5673 Kelinci
06 AM 0074 Harimau
03 AM 0102 Harimau
22 Aug 2023 12 PM 5655 Ayam
09 AM 6852 Tikus
06 AM 0731 Ayam
03 AM 6150 Harimau
21 Aug 2023 12 PM 0530 Anjing
09 AM 8091 Ayam
06 AM 4766 Anjing
03 AM 0901 Kelinci
20 Aug 2023 12 PM 3340 Tikus
09 AM 1996 Naga
06 AM 4712 Naga
03 AM 4032 Monyet
19 Aug 2023 12 PM 6725 Kelinci
09 AM 8887 Kerbau
06 AM 0403 Kerbau
03 AM 4508 Monyet
18 Aug 2023 12 PM 6270 Kuda
09 AM 2379 Ayam
06 AM 6303 Kerbau
03 AM 8825 Kelinci
17 Aug 2023 12 PM 1718 Anjing
09 AM 3814 Harimau
06 AM 0075 Kerbau
03 AM 2509 Kambing
16 Aug 2023 12 PM 9106 Anjing
09 AM 7560 Naga
06 AM 6589 Babi
03 AM 4009 Kambing
15 Aug 2023 12 PM 7941 Babi
09 AM 6413 Kelinci
06 AM 7820 Monyet
03 AM 1545 Kambing
14 Aug 2023 12 PM 3634 Kuda
09 AM 4156 Monyet
06 AM 0576 Tikus
03 AM 6413 Kelinci
13 Aug 2023 12 PM 0586 Harimau
09 AM 0966 Anjing
06 AM 8706 Anjing
03 AM 1752 Tikus
12 Aug 2023 12 PM 3032 Monyet
09 AM 3440 Tikus
06 AM 1400 Tikus
03 AM 8927 Kerbau
11 Aug 2023 12 PM 4122 Kuda
09 AM 3579 Ayam
06 AM 1619 Ayam
03 AM 8607 Ayam
10 Aug 2023 12 PM 9955 Ayam
09 AM 3494 Kuda
06 AM 2458 Kuda
03 AM 4226 Harimau
09 Aug 2023 12 PM 8117 Babi
09 AM 1988 Tikus
06 AM 1691 Ayam
03 AM 2204 Tikus
08 Aug 2023 12 PM 7220 Monyet
09 AM 2987 Kerbau
06 AM 9771 Ular
03 AM 1455 Ayam
07 Aug 2023 12 PM 8021 Kambing
09 AM 9816 Tikus
06 AM 7032 Monyet
03 AM 8632 Monyet
06 Aug 2023 12 PM 3302 Harimau
09 AM 2831 Ayam
06 AM 9678 Anjing
03 AM 9161 Kelinci
05 Aug 2023 12 PM 1073 Kelinci
09 AM 2584 Naga
06 AM 6552 Tikus
03 AM 4927 Kerbau
04 Aug 2023 12 PM 1868 Monyet
09 AM 4884 Naga
06 AM 4174 Harimau
03 AM 9475 Kerbau
03 Aug 2023 12 PM 6950 Harimau
09 AM 0339 Kerbau
06 AM 0453 Babi
03 AM 2821 Kambing
02 Aug 2023 12 PM 5129 Babi
09 AM 6164 Tikus
06 AM 9700 Tikus
03 AM 3850 Harimau
01 Aug 2023 12 PM 6622 Kuda
09 AM 8927 Kerbau
06 AM 4008 Monyet
03 AM 1215 Kerbau

★彡[DATA OREGON JULI 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON JULI 2023
31 Jul 2023 12 PM 2843 Ayam
09 AM 9287 Kerbau
06 AM 8709 Kambing
03 AM 5212 Naga
30 Jul 2023 12 PM 1581 Kambing
09 AM 4622 Kuda
06 AM 8382 Kuda
03 AM 1762 Harimau
29 Jul 2023 12 PM 7761 Kelinci
09 AM 7812 Naga
06 AM 2310 Kuda
03 AM 4189 Babi
28 Jul 2023 12 PM 0402 Harimau
09 AM 6245 Kambing
06 AM 1979 Ayam
03 AM 5898 Harimau
27 Jul 2023 12 PM 3455 Ayam
09 AM 7982 Kuda
06 AM 6159 Ular
03 AM 0303 Kerbau
26 Jul 2023 12 PM 1899 Kerbau
09 AM 9879 Ayam
06 AM 9504 Tikus
03 AM 5851 Kerbau
25 Jul 2023 12 PM 5468 Monyet
09 AM 7159 Ular
06 AM 1266 Anjing
03 AM 2490 Anjing
24 Jul 2023 12 PM 9633 Kambing
09 AM 3022 Kuda
06 AM 9044 Monyet
03 AM 9871 Ular
23 Jul 2023 12 PM 9400 Tikus
09 AM 9823 Ular
06 AM 1286 Harimau
03 AM 3396 Naga
22 Jul 2023 12 PM 5804 Tikus
09 AM 6863 Kerbau
06 AM 7715 Kerbau
03 AM 2492 Monyet
21 Jul 2023 12 PM 7755 Ayam
09 AM 2616 Tikus
06 AM 9259 Ular
03 AM 0539 Kerbau
20 Jul 2023 12 PM 2314 Harimau
09 AM 9837 Kelinci
06 AM 3599 Kerbau
03 AM 6027 Kerbau
19 Jul 2023 12 PM 3601 Kelinci
09 AM 8814 Harimau
06 AM 3527 Kerbau
03 AM 9191 Ayam
18 Jul 2023 12 PM 4722 Kuda
09 AM 3302 Harimau
06 AM 7593 Kambing
03 AM 1335 Ular
17 Jul 2023 12 PM 0645 Kambing
09 AM 3313 Kelinci
06 AM 5261 Kelinci
03 AM 2275 Kerbau
16 Jul 2023 12 PM 1293 Kambing
09 AM 5030 Anjing
06 AM 5089 Babi
03 AM 2596 Naga
15 Jul 2023 12 PM 0910 Kuda
09 AM 9362 Harimau
06 AM 8521 Kambing
03 AM 1510 Kuda
14 Jul 2023 12 PM 2519 Ayam
09 AM 2664 Tikus
06 AM 0263 Kerbau
03 AM 0071 Ular
13 Jul 2023 12 PM 6635 Ular
09 AM 7915 Kerbau
06 AM 8621 Kambing
03 AM 7107 Ayam
12 Jul 2023 12 PM 2820 Monyet
09 AM 5661 Kelinci
06 AM 2996 Naga
03 AM 3300 Tikus
11 Jul 2023 12 PM 4716 Tikus
09 AM 9604 Tikus
06 AM 5433 Kambing
03 AM 4770 Kuda
10 Jul 2023 12 PM 9220 Monyet
09 AM 0515 Kerbau
06 AM 0653 Babi
03 AM 2382 Kuda
09 Jul 2023 12 PM 4490 Anjing
09 AM 0584 Naga
06 AM 5561 Kelinci
03 AM 6900 Tikus
08 Jul 2023 12 PM 0813 Kelinci
09 AM 9354 Anjing
06 AM 5601 Kelinci
03 AM 0455 Ayam
07 Jul 2023 12 PM 7342 Anjing
09 AM 2400 Tikus
06 AM 8976 Tikus
03 AM 4193 Kambing
06 Jul 2023 12 PM 2254 Anjing
09 AM 4907 Ayam
06 AM 2936 Naga
03 AM 3680 Monyet
05 Jul 2023 12 PM 3017 Babi
09 AM 4094 Kuda
06 AM 5076 Tikus
03 AM 6837 Kelinci
04 Jul 2023 12 PM 5607 Ayam
09 AM 3419 Ayam
06 AM 3133 Kambing
03 AM 2665 Babi
03 Jul 2023 12 PM 5999 Kerbau
09 AM 1372 Naga
06 AM 8354 Anjing
03 AM 2675 Kerbau
02 Jul 2023 12 PM 5764 Tikus
09 AM 8419 Ayam
06 AM 1270 Kuda
03 AM 6451 Kerbau
01 Jul 2023 12 PM 3959 Ular
09 AM 5314 Harimau
06 AM 7077 Babi
03 AM 7413 Kelinci

★彡[DATA OREGON JUNI 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON JUNI 2023
30 Jun 2023 12 PM 8074 Harimau
09 AM 8917 Babi
06 AM 0416 Tikus
03 AM 3705 Babi
29 Jun 2023 12 PM 9869 Kambing
09 AM 0783 Ular
06 AM 9182 Kuda
03 AM 0848 Naga
28 Jun 2023 12 PM 2783 Ular
09 AM 9664 Tikus
06 AM 3114 Harimau
03 AM 3550 Harimau
27 Jun 2023 12 PM 7753 Babi
09 AM 6259 Ular
06 AM 2542 Anjing
03 AM 6276 Tikus
26 Jun 2023 12 PM 0583 Ular
09 AM 8215 Kerbau
06 AM 5078 Anjing
03 AM 5078 Anjing
25 Jun 2023 12 PM 1038 Harimau
09 AM 9463 Kerbau
06 AM 4057 Kambing
03 AM 6522 Kuda
24 Jun 2023 12 PM 9568 Monyet
09 AM 4679 Ayam
06 AM 4428 Tikus
03 AM 4178 Anjing
23 Jun 2023 12 PM 2586 Harimau
09 AM 4939 Kerbau
06 AM 7443 Ayam
03 AM 9096 Naga
22 Jun 2023 12 PM 5423 Ular
09 AM 8919 Ayam
06 AM 9713 Kelinci
03 AM 5233 Kambing
21 Jun 2023 12 PM 6376 Tikus
09 AM 1974 Harimau
06 AM 3836 Naga
03 AM 2546 Kuda
20 Jun 2023 12 PM 2479 Ayam
09 AM 7398 Harimau
06 AM 0548 Naga
03 AM 7390 Anjing
19 Jun 2023 12 PM 3474 Harimau
09 AM 1810 Kuda
06 AM 6201 Kelinci
03 AM 0900 Tikus
18 Jun 2023 12 PM 5387 Kerbau
09 AM 8411 Ular
06 AM 2227 Kerbau
03 AM 4467 Ayam
17 Jun 2023 12 PM 8802 Harimau
09 AM 9167 Ayam
06 AM 7823 Ular
03 AM 8135 Ular
16 Jun 2023 12 PM 0695 Ular
09 AM 6765 Babi
06 AM 7668 Monyet
03 AM 7084 Naga
15 Jun 2023 12 PM 7142 Anjing
09 AM 8167 Ayam
06 AM 9979 Ayam
03 AM 3061 Kelinci
14 Jun 2023 12 PM 2825 Kelinci
09 AM 8396 Naga
06 AM 9358 Kuda
03 AM 3323 Ular
13 Jun 2023 12 PM 0252 Tikus
09 AM 8444 Monyet
06 AM 9029 Babi
03 AM 4300 Tikus
12 Jun 2023 12 PM 8789 Babi
09 AM 5720 Monyet
06 AM 0532 Monyet
03 AM 1374 Harimau
11 Jun 2023 12 PM 8099 Kerbau
09 AM 9168 Monyet
06 AM 0747 Ular
03 AM 3213 Kelinci
10 Jun 2023 12 PM 3998 Harimau
09 AM 2852 Tikus
06 AM 4589 Babi
03 AM 7041 Babi
09 Jun 2023 12 PM 7107 Ayam
09 AM 2403 Kerbau
06 AM 6494 Kuda
03 AM 3668 Monyet
08 Jun 2023 12 PM 9282 Kuda
09 AM 5788 Tikus
06 AM 9468 Monyet
03 AM 4606 Anjing
07 Jun 2023 12 PM 2262 Harimau
09 AM 7581 Kambing
06 AM 4125 Kelinci
03 AM 2056 Monyet
06 Jun 2023 12 PM 2764 Tikus
09 AM 3698 Harimau
06 AM 9892 Monyet
03 AM 2452 Tikus
05 Jun 2023 12 PM 7004 Tikus
09 AM 7872 Naga
06 AM 0143 Ayam
03 AM 3233 Kambing
04 Jun 2023 12 PM 5990 Anjing
09 AM 8693 Kambing
06 AM 1746 Kuda
03 AM 2849 Kelinci
03 Jun 2023 12 PM 2315 Kerbau
09 AM 6368 Monyet
06 AM 1710 Kuda
03 AM 2148 Naga
02 Jun 2023 12 PM 0900 Tikus
09 AM 9508 Monyet
06 AM 5470 Kuda
03 AM 5470 Kuda
01 Jun 2023 12 PM 0709 Kambing
09 AM 1677 Babi
06 AM 0920 Monyet
03 AM 3072 Naga

★彡[DATA OREGON MEI 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON MEI 2023
31 Mei 2023 12 PM 5809 Kambing
09 AM 6018 Anjing
06 AM 1202 Harimau
03 AM 8655 Ayam
30 Mei 2023 12 PM 6916 Tikus
09 AM 1073 Kelinci
06 AM 5043 Ayam
03 AM 7677 Babi
29 Mei 2023 12 PM 0051 Kerbau
09 AM 9466 Anjing
06 AM 7897 Kelinci
03 AM 3741 Babi
28 Mei 2023 12 PM 9562 Harimau
09 AM 7473 Kelinci
06 AM 2353 Babi
03 AM 2999 Kerbau
27 Mei 2023 12 PM 4859 Ular
09 AM 5438 Harimau
06 AM 2546 Kuda
03 AM 9863 Kerbau
26 Mei 2023 12 PM 1178 Anjing
09 AM 5010 Kuda
06 AM 9750 Harimau
03 AM 9119 Ayam
25 Mei 2023 12 PM 8680 Monyet
09 AM 7171 Ular
06 AM 2234 Kuda
03 AM 1534 Kuda
24 Mei 2023 12 PM 8569 Kambing
09 AM 8200 Tikus
06 AM 3696 Naga
03 AM 7472 Naga
23 Mei 2023 12 PM 2913 Kelinci
09 AM 8331 Ayam
06 AM 0419 Ayam
03 AM 6072 Naga
22 Mei 2023 12 PM 2505 Babi
09 AM 1490 Anjing
06 AM 2433 Kambing
03 AM 3464 Tikus
21 Mei 2023 12 PM 6132 Monyet
09 AM 5129 Babi
06 AM 5000 Tikus
03 AM 4750 Harimau
20 Mei 2023 12 PM 6241 Babi
09 AM 1433 Kambing
06 AM 9041 Babi
03 AM 4306 Anjing
19 Mei 2023 12 PM 1247 Ular
09 AM 3482 Kuda
06 AM 6398 Harimau
03 AM 5572 Naga
18 Mei 2023 12 PM 9224 Naga
09 AM 3920 Monyet
06 AM 5281 Kambing
03 AM 1824 Naga
17 Mei 2023 12 PM 0486 Harimau
09 AM 0522 Kuda
06 AM 7843 Ayam
03 AM 3945 Kambing
16 Mei 2023 12 PM 4372 Naga
09 AM 7240 Tikus
06 AM 4436 Naga
03 AM 1910 Kuda
15 Mei 2023 12 PM 0358 Kuda
09 AM 0034 Kuda
06 AM 1595 Ular
03 AM 1963 Kerbau
14 Mei 2023 12 PM 8972 Naga
09 AM 7856 Monyet
06 AM 8366 Anjing
03 AM 7143 Ayam
13 Mei 2023 12 PM 0305 Babi
09 AM 5235 Ular
06 AM 7720 Monyet
03 AM 0554 Anjing
12 Mei 2023 12 PM 0141 Babi
09 AM 9612 Naga
06 AM 5992 Monyet
03 AM 7876 Tikus
11 Mei 2023 12 PM 9933 Kambing
09 AM 6606 Anjing
06 AM 5517 Babi
03 AM 5810 Kuda
10 Mei 2023 12 PM 6914 Harimau
09 AM 1845 Kambing
06 AM 8307 Ayam
03 AM 4977 Babi
09 Mei 2023 12 PM 3614 Harimau
09 AM 8676 Tikus
06 AM 8687 Kerbau
03 AM 2819 Ayam
08 Mei 2023 12 PM 9352 Tikus
09 AM 1136 Naga
06 AM 7117 Babi
03 AM 8704 Tikus
07 Mei 2023 12 PM 9903 Kerbau
09 AM 8654 Anjing
06 AM 4086 Harimau
03 AM 2256 Monyet
06 Mei 2023 12 PM 5808 Monyet
09 AM 0451 Kerbau
06 AM 7601 Kelinci
03 AM 0856 Monyet
05 Mei 2023 12 PM 0640 Tikus
09 AM 4476 Tikus
06 AM 8769 Kambing
03 AM 4347 Ular
04 Mei 2023 12 PM 7240 Tikus
09 AM 4474 Harimau
06 AM 7912 Naga
03 AM 2457 Kambing
03 Mei 2023 12 PM 0218 Anjing
09 AM 1833 Kambing
06 AM 3018 Anjing
03 AM 8077 Babi
02 Mei 2023 12 PM 5571 Ular
09 AM 4479 Ayam
06 AM 6508 Monyet
03 AM 8616 Tikus
01 Mei 2023 12 PM 0215 Kerbau
09 AM 4220 Monyet
06 AM 5356 Monyet
03 AM 0547 Ular

★彡[DATA OREGON APRIL 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON APRIL 2023
30 Apr 2023 12 PM 8323 Ular
09 AM 4564 Tikus
06 AM 5792 Monyet
03 AM 4835 Ular
29 Apr 2023 12 PM 2767 Ayam
09 AM 2170 Kuda
06 AM 0508 Monyet
03 AM 9638 Harimau
28 Apr 2023 12 PM 5266 Anjing
09 AM 1132 Monyet
06 AM 5997 Kelinci
03 AM 7858 Kuda
27 Apr 2023 12 PM 7884 Naga
09 AM 9550 Harimau
06 AM 8920 Monyet
03 AM 8258 Kuda
26 Apr 2023 12 PM 9288 Tikus
09 AM 4979 Ayam
06 AM 4231 Ayam
03 AM 4925 Kelinci
25 Apr 2023 12 PM 6707 Ayam
09 AM 6373 Kelinci
06 AM 0086 Harimau
03 AM 3134 Kuda
24 Apr 2023 12 PM 5196 Naga
09 AM 2188 Tikus
06 AM 2188 Tikus
03 AM 3325 Kelinci
23 Apr 2023 12 PM 7187 Kerbau
09 AM 5550 Harimau
06 AM 0511 Ular
03 AM 6586 Harimau
22 Apr 2023 12 PM 7788 Tikus
09 AM 9433 Kambing
06 AM 8152 Tikus
03 AM 9867 Ayam
21 Apr 2023 12 PM 7556 Monyet
09 AM 1496 Naga
06 AM 6972 Naga
03 AM 4853 Babi
20 Apr 2023 12 PM 5505 Babi
09 AM 3871 Ular
06 AM 7356 Monyet
03 AM 6447 Ular
19 Apr 2023 12 PM 7092 Monyet
09 AM 4506 Anjing
06 AM 3457 Kambing
03 AM 0411 Ular
18 Apr 2023 12 PM 2265 Babi
09 AM 9480 Monyet
06 AM 1075 Kerbau
03 AM 4542 Anjing
17 Apr 2023 12 PM 0969 Kambing
09 AM 1315 Kerbau
06 AM 0688 Tikus
03 AM 0642 Anjing
16 Apr 2023 12 PM 6064 Tikus
09 AM 8261 Kelinci
06 AM 6428 Tikus
03 AM 9047 Ular
15 Apr 2023 12 PM 3569 Kambing
09 AM 7967 Ayam
06 AM 0063 Kerbau
03 AM 4593 Kambing
14 Apr 2023 12 PM 3025 Kelinci
09 AM 1117 Babi
06 AM 2165 Babi
03 AM 4901 Kelinci
13 Apr 2023 12 PM 9657 Kambing
09 AM 7815 Kerbau
06 AM 5028 Tikus
03 AM 7797 Kelinci
12 Apr 2023 12 PM 7425 Kelinci
09 AM 3679 Ayam
06 AM 2007 Ayam
03 AM 2676 Tikus
11 Apr 2023 12 PM 4806 Anjing
09 AM 0763 Kerbau
06 AM 4154 Anjing
03 AM 6830 Anjing
10 Apr 2023 12 PM 3054 Anjing
09 AM 4346 Kuda
06 AM 7001 Kelinci
03 AM 2455 Ayam
09 Apr 2023 12 PM 2152 Tikus
09 AM 9840 Tikus
06 AM 7532 Monyet
03 AM 3864 Tikus
08 Apr 2023 12 PM 7146 Kuda
09 AM 3179 Ayam
06 AM 4045 Kambing
03 AM 9679 Ayam
07 Apr 2023 12 PM 7769 Kambing
09 AM 3338 Harimau
06 AM 6194 Kuda
03 AM 2070 Kuda
06 Apr 2023 12 PM 4496 Naga
09 AM 6546 Kuda
06 AM 1731 Ayam
03 AM 8911 Ular
05 Apr 2023 12 PM 3774 Harimau
09 AM 5916 Tikus
06 AM 3028 Tikus
03 AM 0599 Kerbau
04 Apr 2023 12 PM 8020 Monyet
09 AM 3147 Ular
06 AM 4789 Babi
03 AM 2368 Monyet
03 Apr 2023 12 PM 0001 Kelinci
09 AM 6018 Anjing
06 AM 3478 Anjing
03 AM 1036 Naga
02 Apr 2023 12 PM 4793 Kambing
09 AM 7680 Monyet
06 AM 6012 Naga
03 AM 5170 Kuda
01 Apr 2023 12 PM 2464 Tikus
09 AM 9673 Kelinci
06 AM 9850 Harimau
03 AM 1240 Tikus

★彡[DATA OREGON MARET 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON MARET 2023
31 Mar 2023 12 PM 6632 Monyet
09 AM 5399 Kerbau
06 AM 3551 Kerbau
03 AM 1619 Ayam
30 Mar 2023 12 PM 9150 Harimau
09 AM 3603 Kerbau
06 AM 5088 Tikus
03 AM 4269 Kambing
29 Mar 2023 12 PM 4437 Kelinci
09 AM 9291 Ayam
06 AM 1754 Anjing
03 AM 5644 Monyet
28 Mar 2023 12 PM 1245 Kambing
09 AM 9042 Anjing
06 AM 4897 Kelinci
03 AM 6748 Naga
27 Mar 2023 12 PM 8151 Kerbau
09 AM 3149 Kelinci
06 AM 7267 Ayam
03 AM 0565 Babi
26 Mar 2023 12 PM 1845 Kambing
09 AM 8590 Anjing
06 AM 5271 Ular
03 AM 6538 Harimau
25 Mar 2023 12 PM 7935 Ular
09 AM 7021 Kambing
06 AM 0443 Ayam
03 AM 8418 Anjing
24 Mar 2023 12 PM 4714 Harimau
09 AM 1118 Anjing
06 AM 3697 Kelinci
03 AM 0129 Babi
23 Mar 2023 12 PM 8414 Harimau
09 AM 3060 Naga
06 AM 0324 Naga
03 AM 4349 Kelinci
22 Mar 2023 12 PM 8814 Harimau
09 AM 1205 Babi
06 AM 5875 Kerbau
03 AM 1588 Tikus
21 Mar 2023 12 PM 5058 Kuda
09 AM 6930 Anjing
06 AM 9151 Kerbau
03 AM 4548 Naga
20 Mar 2023 12 PM 4259 Ular
09 AM 5084 Naga
06 AM 1482 Kuda
03 AM 2744 Monyet
19 Mar 2023 12 PM 1927 Kerbau
09 AM 3582 Kuda
06 AM 4882 Kuda
03 AM 4895 Ular
18 Mar 2023 12 PM 7548 Naga
09 AM 3901 Kelinci
06 AM 7558 Kuda
03 AM 7340 Tikus
17 Mar 2023 12 PM 2004 Tikus
09 AM 9020 Monyet
06 AM 3376 Tikus
03 AM 3256 Monyet
16 Mar 2023 12 PM 6860 Naga
09 AM 5142 Anjing
06 AM 7428 Tikus
03 AM 1993 Kambing
15 Mar 2023 12 PM 8013 Kelinci
09 AM 1404 Tikus
06 AM 9830 Anjing
03 AM 7537 Kelinci
14 Mar 2023 12 PM 0828 Tikus
09 AM 8905 Babi
06 AM 7278 Anjing
03 AM 1268 Monyet
13 Mar 2023 12 PM 0045 Kambing
09 AM 3868 Monyet
06 AM 6085 Kelinci
03 AM 5600 Tikus
12 Mar 2023 12 PM 7183 Ular
09 AM 6151 Kerbau
06 AM 7797 Kelinci
03 AM 4282 Kuda
11 Mar 2023 12 PM 2911 Ular
09 AM 3953 Babi
06 AM 8205 Babi
03 AM 7309 Kambing
10 Mar 2023 12 PM 8505 Babi
09 AM 5497 Kelinci
06 AM 4516 Tikus
03 AM 2044 Monyet
09 Mar 2023 12 PM 9011 Ular
09 AM 5101 Kelinci
06 AM 2396 Naga
03 AM 3675 Kerbau
08 Mar 2023 12 PM 6187 Kerbau
09 AM 0216 Tikus
06 AM 8852 Tikus
03 AM 7302 Harimau
07 Mar 2023 12 PM 6552 Tikus
09 AM 7595 Ular
06 AM 3614 Harimau
03 AM 3523 Ular
06 Mar 2023 12 PM 3100 Tikus
09 AM 9338 Harimau
06 AM 2271 Ular
03 AM 9633 Kambing
05 Mar 2023 12 PM 0742 Anjing
09 AM 6153 Babi
06 AM 0148 Naga
03 AM 5347 Ular
04 Mar 2023 12 PM 2257 Kambing
09 AM 6860 Naga
06 AM 8018 Anjing
03 AM 0261 Kelinci
03 Mar 2023 12 PM 6154 Anjing
09 AM 6673 Kelinci
06 AM 1917 Babi
03 AM 8121 Kambing
02 Mar 2023 12 PM 4468 Monyet
09 AM 3577 Babi
06 AM 8920 Monyet
03 AM 2573 Kelinci
01 Mar 2023 12 PM 2465 Babi
09 AM 9133 Kambing
06 AM 7692 Monyet
03 AM 3489 Babi

★彡[DATA OREGON FEBRUARI 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON FEBRUARI 2023
28 Feb 2023 12 PM 0854 Anjing
09 AM 2252 Tikus
06 AM 1429 Babi
03 AM 9454 Anjing
27 Feb 2023 12 PM 7788 Tikus
09 AM 1876 Tikus
06 AM 2884 Naga
03 AM 1841 Babi
26 Feb 2023 12 PM 0931 Ayam
09 AM 4335 Ular
06 AM 5454 Anjing
03 AM 2397 Kelinci
25 Feb 2023 12 PM 3773 Kelinci
09 AM 5776 Tikus
06 AM 4226 Harimau
03 AM 2142 Anjing
24 Feb 2023 12 PM 9424 Naga
09 AM 6279 Ayam
06 AM 4478 Anjing
03 AM 0151 Kerbau
23 Feb 2023 12 PM 1955 Ayam
09 AM 1650 Harimau
06 AM 1702 Harimau
03 AM 6785 Kelinci
22 Feb 2023 12 PM 0118 Anjing
09 AM 4779 Ayam
06 AM 5039 Kerbau
03 AM 5624 Naga
21 Feb 2023 12 PM 7025 Kelinci
09 AM 0875 Kerbau
06 AM 4305 Babi
03 AM 8764 Tikus
20 Feb 2023 12 PM 1120 Monyet
09 AM 0746 Kuda
06 AM 3633 Kambing
03 AM 8187 Kerbau
19 Feb 2023 12 PM 3011 Ular
09 AM 0783 Ular
06 AM 6709 Kambing
03 AM 7582 Kuda
18 Feb 2023 12 PM 0403 Kerbau
09 AM 7974 Harimau
06 AM 8991 Ayam
03 AM 7309 Kambing
17 Feb 2023 12 PM 8389 Babi
09 AM 4061 Kelinci
06 AM 8295 Ular
03 AM 9598 Harimau
16 Feb 2023 12 PM 5681 Kambing
09 AM 3133 Kambing
06 AM 3692 Monyet
03 AM 2114 Harimau
15 Feb 2023 12 PM 2023 Ular
09 AM 3135 Ular
06 AM 9801 Kelinci
03 AM 9771 Ular
14 Feb 2023 12 PM 4195 Ular
09 AM 1888 Tikus
06 AM 3493 Kambing
03 AM 3145 Kambing
13 Feb 2023 12 PM 7561 Kelinci
09 AM 0311 Ular
06 AM 8154 Anjing
03 AM 6955 Ayam
12 Feb 2023 12 PM 3789 Babi
09 AM 5347 Ular
06 AM 7450 Harimau
03 AM 4749 Kelinci
11 Feb 2023 12 PM 9889 Babi
09 AM 7382 Kuda
06 AM 0373 Kelinci
03 AM 0612 Naga
10 Feb 2023 12 PM 9673 Kelinci
09 AM 0383 Ular
06 AM 4023 Ular
03 AM 7668 Monyet
09 Feb 2023 12 PM 7801 Kelinci
09 AM 9676 Tikus
06 AM 2766 Anjing
03 AM 4918 Anjing
08 Feb 2023 12 PM 6225 Kelinci
09 AM 2535 Ular
06 AM 2287 Kerbau
03 AM 2811 Ular
07 Feb 2023 12 PM 3512 Naga
09 AM 8318 Anjing
06 AM 2313 Kelinci
03 AM 5772 Naga
06 Feb 2023 12 PM 7401 Kelinci
09 AM 3017 Babi
06 AM 5083 Ular
03 AM 6468 Monyet
05 Feb 2023 12 PM 3202 Harimau
09 AM 4044 Monyet
06 AM 2735 Ular
03 AM 1647 Ular
04 Feb 2023 12 PM 6200 Tikus
09 AM 7054 Anjing
06 AM 8254 Anjing
03 AM 3897 Kelinci
03 Feb 2023 12 PM 6879 Ayam
09 AM 1579 Ayam
06 AM 1338 Harimau
03 AM 1977 Babi
02 Feb 2023 12 PM 2933 Kambing
09 AM 9203 Kerbau
06 AM 4006 Anjing
03 AM 5229 Babi
01 Feb 2023 12 PM 8132 Monyet
09 AM 1297 Kelinci
06 AM 5068 Monyet
03 AM 9150 Harimau

★彡[DATA OREGON JANUARI 2023]彡★

DATA KELUARAN OREGON JANUARI 2023
31 Jan 2023 12 PM 1061 Kelinci
09 AM 4693 Kambing
06 AM 7599 Kerbau
03 AM 9523 Ular
30 Jan 2023 12 PM 0069 Kambing
09 AM 1440 Tikus
06 AM 7021 Kambing
03 AM 2518 Anjing
29 Jan 2023 12 PM 7371 Ular
09 AM 1554 Anjing
06 AM 7772 Naga
03 AM 7383 Ular
28 Jan 2023 12 PM 1470 Kuda
09 AM 3594 Kuda
06 AM 3033 Kambing
03 AM 7418 Anjing
27 Jan 2023 12 PM 4159 Ular
09 AM 8256 Monyet
06 AM 1905 Babi
03 AM 4109 Kambing
26 Jan 2023 12 PM 6337 Kelinci
09 AM 7470 Kuda
06 AM 6565 Babi
03 AM 0516 Tikus
25 Jan 2023 12 PM 5093 Kambing
09 AM 5029 Babi
06 AM 4839 Kerbau
03 AM 7068 Monyet
24 Jan 2023 12 PM 0272 Naga
09 AM 7639 Kerbau
06 AM 3721 Kambing
03 AM 4637 Kelinci
23 Jan 2023 12 PM 6235 Ular
09 AM 9425 Kelinci
06 AM 4463 Kerbau
03 AM 8005 Babi
22 Jan 2023 12 PM 2135 Ular
09 AM 7843 Ayam
06 AM 0072 Naga
03 AM 6843 Ayam
21 Jan 2023 12 PM 0714 Harimau
09 AM 2435 Ular
06 AM 1899 Kerbau
03 AM 3541 Babi
20 Jan 2023 12 PM 7628 Tikus
09 AM 9249 Kelinci
06 AM 3964 Tikus
03 AM 0546 Kuda
19 Jan 2023 12 PM 5875 Kerbau
09 AM 8308 Monyet
06 AM 6781 Kambing
03 AM 3071 Ular
18 Jan 2023 12 PM 4336 Naga
09 AM 2316 Tikus
06 AM 4523 Ular
03 AM 3933 Kambing
17 Jan 2023 12 PM 2100 Tikus
09 AM 8372 Naga
06 AM 5578 Anjing
03 AM 3406 Anjing
16 Jan 2023 12 PM 0901 Kelinci
09 AM 9751 Kerbau
06 AM 1193 Kambing
03 AM 6820 Monyet
15 Jan 2023 12 PM 5078 Anjing
09 AM 4520 Monyet
06 AM 2508 Monyet
03 AM 6565 Babi
14 Jan 2023 12 PM 1885 Kelinci
09 AM 0372 Naga
06 AM 8129 Babi
03 AM 3589 Babi
13 Jan 2023 12 PM 9714 Harimau
09 AM 0820 Monyet
06 AM 1579 Ayam
03 AM 4729 Babi
12 Jan 2023 12 PM 1830 Anjing
09 AM 1296 Naga
06 AM 6789 Babi
03 AM 1956 Monyet
11 Jan 2023 12 PM 2950 Harimau
09 AM 3063 Kerbau
06 AM 1879 Ayam
03 AM 7765 Babi
10 Jan 2023 12 PM 2633 Kambing
09 AM 6928 Tikus
06 AM 5513 Kelinci
03 AM 7287 Kerbau
09 Jan 2023 12 PM 7147 Ular
09 AM 4718 Anjing
06 AM 8607 Ayam
03 AM 2679 Ayam
08 Jan 2023 12 PM 8525 Kelinci
09 AM 2391 Ayam
06 AM 5366 Anjing
03 AM 1992 Monyet
07 Jan 2023 12 PM 4492 Monyet
09 AM 5198 Harimau
06 AM 8397 Kelinci
03 AM 6731 Ayam
06 Jan 2023 12 PM 6949 Kelinci
09 AM 9281 Kambing
06 AM 6181 Kambing
03 AM 3257 Kambing
05 Jan 2023 12 PM 7138 Harimau
09 AM 3513 Kelinci
06 AM 2264 Tikus
03 AM 4637 Kelinci
04 Jan 2023 12 PM 6371 Ular
09 AM 8198 Harimau
06 AM 2424 Naga
03 AM 4089 Babi
03 Jan 2023 12 PM 4484 Naga
09 AM 8420 Monyet
06 AM 2379 Ayam
03 AM 3515 Kerbau
02 Jan 2023 12 PM 1310 Kuda
09 AM 5485 Kelinci
06 AM 8746 Kuda
03 AM 8776 Tikus
01 Jan 2023 12 PM 7712 Naga
09 AM 8282 Kuda
06 AM 6588 Tikus
03 AM 1282 Kuda
PREDIKSI ANGKA JITU EURO GROUP © 2023 Frontier Theme